Przywrócenie do użytkowania placów zabaw

Prace związane z przywróceniem placów zabaw do użytkowania przebiegają zgodnie z harmonogramem.

W najbliższych dniach odbierzemy przy udziale inspektora zabawki przy budynkach Hlonda 2 i Hlonda 2C.

W kolejnym etapie zakończą się prace i odbierzemy place zabaw przy Hlonda 10G-L, Hlonda 10 – 10B.