Place zabaw przywrócone do użytkowania

W połowie lipca zakończyły się prace związane z naprawą lub wymianą zabawek na placach zabaw.

Po odbiorze prac przy udziale inspektora do użytku zostały przywrócone place zabaw:

  • przy budynkach Hlonda 10, 10A, 10B,
  • przy budynkach Hlonda 10G, 10L,
  • przy budynku Hlonda 2,
  • przy budynku Hlonda 2A,
  • przy budynku Hlonda 2B,
  • przy budynku Hlonda 2C,
  • przy rzeczce za budynkiem Hlonda 4d,
  • przy budynkach Hlonda 10E, 10F

Dobiegają też końca prace naprawcze zabawek w parku na chipa.

UWAGA! W całości wyłączone z użytkowania pozostają zabawki w przy budynkach Hlonda 4, 6, 8. Po przegłosowaniu uchwały 6/2022 w sprawie przyjęcia planu gospodarczego możliwe będzie przystąpienie do realizacji prac. W trosce o bezpieczeństwo dzieci prosimy o przestrzeganie zakazu korzystania z urządzeń. Jednocześnie zachęcamy Państwa do udziału w głosowaniu.