Współpraca z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Postępujące zmiany klimatu mają duży wpływ na komfort i jakość życia Mieszkańców miast.

Właściwie zaprojektowane i odpowiednio wykorzystywane przestrzenie publiczne mają ogromny potencjał w łagodzeniu negatywnych skutków zmian klimatu oraz redukcji zjawiska miejskiej wyspy ciepła.

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN prowadzi badania biometeorologiczne, Ostoja Wilanów bierze w nich udział udostępniając miejsce pod urządzenia badawcze.

Pomiary polegają na wystawieniu na kilka godzin (od rana do wieczora) na trawniku aparatury pomiarowej (termohigrometr, wiatromierz, pyranometr), zamontowanej na statywie fotograficznym, zasilanej samodzielnie bateriami i nie wymagającej obsługi. W trakcie badań pilotażowych na terenie Miasteczka Wilanów:

  • testowane są możliwości wykorzystania akrylowych termometrów kulistych własnej produkcji do wyznaczania wartości średniej temperatury promieniowania i określania wielkości obciążeń termicznych dla organizmu człowieka;
  • zbierane informacje na temat warunków mikrometeorologicznych panujących w okresie letnim na obszarach rekreacyjnych, w obrębie nowoczesnej zabudowy mieszkaniowej;
  • badany jest wpływ typu zagospodarowania przestrzeni rekreacyjnych (rodzaju powierzchni, udziału roślinności czy obecności zbiorników wodnych) na warunki odczuwalne.

Pomiary terenowe przeprowadzone zostaną w półroczu ciepłym 2022 roku, w różnych warunkach zachmurzenia, na publicznych obszarach rekreacyjnych w Warszawie. Pierwszy pomiar na terenie Ostoi Wilanów odbył się w czwartek 21.07.2022r.