Prace porządkowe

W ostatnich dniach zostały wykonane prace

 • przy budynkach Hlonda 10, 10a, 10b, 8, 8a, 8b, 8c, 6 wertykulacja trawników. Przy budynkach 10c, 10d, 10e kontynuacja wertykulacji trawników;
 • przy Hlonda 8b/8c przycinanie róż i kontynuacja pielenia na skarpie;
 • przy Hlonda 4j przy nowej ścieżce posadzenie irgi po obu stronach ścieżki oraz posadzenie tuji  wzdłuż płotu;
 • w parku Z1 kontynuacja sprzątania;
 • przy Hlonda 4j przycinanie dzikich odrostów przy ścieżkach, przycinanie odrostów drzew, poprawienie mocowania siatki cieniującej przy tujach;
 • przy Hlonda 2, 2a, 2b, 2c, 4-4k, 6, 10-10k, 8-8c sprzątanie pod wycieraczkami zewnętrznymi;
 • przy mostku głównym posadzenie w koszykach roślin cebulowych oraz postawienie ozdób świątecznych;
 • przewożenie odpadów wielkogabarytowych pozostawionych przy altanach śmietnikowych w wyznaczone miejsca;
 • przewożenie odpadów zielonych spod altan śmietnikowych do kontenera na zieleń;
 • między Hlonda 8a/8b  pielenie w klombach, przy Hlonda 8a na patio przy Hlonda 8 pielenie;
 • rozpoczęte zostało mycie altan śmietnikowych myjka ciśnieniową.