Zmiana firm konserwujących

W środę rozpoczął się proces przejęcia nieruchomości przez zespół  z firmy Moosen, która od maja będzie zajmowała się bieżącą obsługą techniczną nieruchomości wspólnej.

W celu zapewnienia sprawnego działania obowiązki zostały podzielone pomiędzy czterech pracowników, którzy na stałe będą pracować na terenie Osiedla.

  • dla budynków Hlonda 2, 2A, 2B, 4, 4A, 4B, 4C oraz Hlonda 6 (etapy I, II i VIII) dedykowany numer do konserwatora: 796 786 522;
  • dla budynków Hlonda 4D, 4E, 2C, 4F, 4G, 4H, 4J, 4K (etapy III i IV) dedykowany numer do konserwatora 793 678 652;
  • dla budynków Hlonda 10, 10A, 10B, 8, 8A, 8B, 8C (etapy Vi VIa) dedykowany numer do konserwatora 795 678 652;
  • dla budynków Hlonda 10C, 10D, 10E, 10F, 10G, 10H, 10J, 10K, 10L (etapy Vi i VII) dedykowany numer do konserwatora 796 786 527.

W początkowym okresie swojej pracy na rzecz Osiedla firma Moosen oddeleguje dodatkowych pracowników.

Po przejęciu nieruchomości od poprzednich firm konserwujących dokonamy odprawy z Zespołem Moosen, przekażemy wykaz zadań oraz ustalimy priorytety i harmonogram prac.