Wycinka drzew

Za zgodą Wydziału Środowiska Urzędu Dzielnicy Wilanów na terenie naszego Osiedla zostały usunięte następujące drzewa:

  • dwa obumarłe modrzewie w okolicy budynków Hlonda 8C i Hlonda 10J;
  • zagrażająca bezpieczeństwu Mieszkańców wierzba rosnąca w okolicy budynków Hlonda 6 i Hlonda 8;
  • zagrażająca bezpieczeństwu Mieszkańców topola biała w Parku Osiedlowym w okolicy budynku Hlonda 4H.

Aktualnie planujemy nasadzenia nowych drzew.