Porządki w garażach

Mając na uwadze bezpieczeństwo pożarowe prosimy o usunięcie z hali garażowej wszelkich przedmiotów takich, jak: opony, części, foteliki samochodowe, meble, narzędzia, kartony itp. Znakomita część przedmiotów znajdujących się w garażach, na miejscach postojowych oraz wokół nich, powoduje zagrożenie pożarowe.

W przypadku pożaru w budynku, składowane w garażu materiały mogą powodować zwiększenie mocy ognia oraz większe zadymienie hali garażowej, jak i wydzielać podczas spalania szkodliwe związki chemiczne.

Nie bez znaczenia jest również kwestia utraty odszkodowania za ewentualne szkody powstałe podczas pożaru w garażu, w przypadku stwierdzenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe zaniedbania wynikającego z nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

Dbajmy wspólnie o bezpieczeństwo.

Zadbajmy o miejsce w altanach śmietnikowych

Okres świąteczny to czas, kiedy generujemy więcej śmieci niż zazwyczaj. W efekcie altany śmietnikowe również zapełniają się szybciej, co w niektórych przypadkach kończy się utrudnionym dostępem do kontenerów na odpady.

Niezłożone pudełka po prezentach, różnego rodzaju opakowania oraz kartony, a także niezgniecione butelki plastikowe i puszki powodują, że pojemniki na odpady zapełniają się dużo szybciej, a w altanie śmietnikowej powstaje bałagan.

Chcąc, aby komory śmietnikowe były dostępne dla wszystkich Państwa, uprzejmie prosimy o zadbanie o to, by wszelkie pudełka oraz kartony zostały dokładnie złożone, a butelki oraz puszki zgniecione przed wyrzuceniem.

Zachowaj ostrożność

W związku ze wzrostem temperatury, roztopami oraz miejscowymi opadami wystąpiła gołoledź i jest bardzo ślisko.

Serwis obsługujący nieruchomość niezwłocznie podjął działania, żeby zabezpieczyć ciągi komunikacyjne i umożliwić Państwu bezpieczne przejście i przejazd na terenie Wspólnoty.

Prosimy Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności w najbliższych dniach. 

Galeria prac konkursowych

Wszystkim osobom, które wzięły udział w Konkursie Świątecznym, pięknie dziękujemy za przygotowane prace.

Wszystkich Autorów zapraszamy po odbiór nagród, które czekają na Was w biurze Administracji (Hlonda 2 kl. F).

Jednocześnie chcielibyśmy zaprosić wszystkich do obejrzenia galerii, którą utworzyliśmy z prac konkursowych, która znajduje się w podcieniu budynku Hlonda 2, między klatkami E oraz F.

 

Lokale do wynajęcia

Chcielibyśmy poinformować, że ze względu na duże zainteresowanie najmem lokali na cele komercyjne, Zarząd WM podjął decyzję o wyłonieniu najemcy w drodze konkursu ofert.

Lokale do wynajęcia to:

  1. lokal na cele komercyjne(np. biuro), usytuowany na parterze budynku Hlonda 4F o pow. 15,5 m2, składający się z pomieszczenia głównego (pow. ok 9,88 m2) i łazienki (pow. ok 5,62 m2). Lokal ma osobne wejście z zewnątrz. Jest wyposażony w instalację sanitarną, wentylację i ogrzewanie. Wymaga odświeżenia i napraw;
  2. lokal na cele komercyjne(np. biuro), usytuowany na parterze budynku Hlonda 8A o pow. 12,91 m2, składający się z pomieszczenia głównego (pow. ok 9,07 m2) i łazienki (pow. ok 3,84m2). Wejście do lokalu znajduje się w przedsionku do klatki. Jest wyposażony w instalację sanitarną, wentylację i ogrzewanie. Niezbędne jest umożliwienie całodobowego dostępu pracownikom Ochrony, ze względu na znajdującą się w środku instalację przeciwpożarową. Lokal ten znalazł chętnego do wynajęcia na początku grudnia br. po wywieszeniu plakatu z ogłoszeniem w oknie lokalu, jednak ze względu na nie zawarcie dotychczas umowy najmu oraz duże zainteresowanie lokalami po wczorajszym ogłoszeniu mailowym do członków Wspólnoty Ostoja Wilanów – Zarząd zdecydował o objęciu tego lokalu procedurą konkursową.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

  1. wskazanie, którego lokalu dotyczy oferta;
  2. dane oferenta ze wskazaniem pełnych danych adresowych oraz kontaktowego nr telefonu (czy jest członkiem WM Ostoja Wilanów);
  3. jaki rodzaj usługi będzie świadczony w lokalu i w jakich godzinach będzie prowadzona działalność;
  4. proponowana cena najmu, przy czym cena minimalna to 75 zł/m2 brutto plus opłaty za media i prąd;
  5. przewidywany okres najmu.

Kryteria wyboru najlepszej oferty:

  1. cena najmu;
  2. rodzaj działalności, jaka będzie wykonywany w lokalu;
  3. okres najmu.

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w biurze administracji Hlonda 2 kl. F do dnia: 19.12.2022 r. do godz. 17:00.
 

Zarząd wyłoni najemcę na posiedzeniu w dniu 20.12.2022 r.

Rozpatrywane będą oferty wyłącznie osób i podmiotów posiadających zerowe saldo rozliczeń ze Wspólnotą oraz – w przypadku członków wspólnoty – biorących udział w głosowaniu uchwał Wspólnoty.

Osoby zainteresowane wynajmem prosimy o kontakt mailowy z Administracją pod adresem: ostojawilanow@admus.pl

Kalendarz Adwentowy

Zamknięcie Parku Z1

Aktualizacja:

uprzejmie informujemy, że prace związane z sadzeniem drzew w parku Z1 zakończą się w piątek (09.12.22 r.) do 14.00.

W tym tygodniu przeprowadzane będą prace związane z sadzeniem drzew w parku Z1, wymagające między innymi użycia ciężkiego sprzętu oraz wykonania dużych wykopów.

W związku z powyższym park Z1 (na chipa) zostanie tymczasowo zamknięty od dnia dzisiejszego (poniedziałek 05.12.22) od godzin popołudniowych do czwartku (08.12.22) do godzin popołudniowych.

W przypadku przedłużania się prac będziemy Państwa informować na bieżąco.

Przepraszamy za niedogodności. Państwa zdrowie i bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.